disclaimer

o nás

o nás

Vltava Fund SICAV plc je srovnatelný zahraniční fond kvalifikovaných investorů, jehož akcionářem se mohou stát pouze kvalifikovaní investoři v souladu
s § 272 Zákona č.240/2013 Sb o investičních společnostech a investičních fondech.

Informace dále uvedené nejsou chápány jako nabídka investorům v ČR, kteří nejsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 Zákona 240/2013 Sb.

Beru na vědomí a souhlasím.