Dr. Frank Chetcuti Dimech, M.A, LL.D.

Advokát

 

Specializuje se na finanční právo, firemní právo, daně a ochranu dat

 

Daniel Gladiš, CFA

 

Dřívější aktivity:

1999–2004 Ředitel a předseda představenstva ABN AMRO Asset Management (Czech)

1993–1999 Ředitel a zakladatel Atlantik finanční trhy, a.s., člen Burzy cenných papírů

 

Absolvent VUT Brno

Autor knihy „Naučte se investovat“

Autor knihy „Akciové investice"

Dr. Simon Grima, Ph.D (Melit.), MSc (Lond), MSc (BCU), B.Com (Hons) (Melit.), FFA, FAIA (Acad).

 

Přednášející na University of Malta.

President Malta Association of Compliance Officers (MACO).

Člen rady (odstupující prezident) Malta Association of Risk Management (MARM).

Certifikovaný profesionál řízení rizik (FERMA).

Předseda Výboru pro vědecké vzdělávání PRIMO.

Člen týmu pro rozvoj kurikula PRIMIA.

Hana Komárková, MBA

 

Dřívější aktivity:

1999–2004 Provozní ředitelka, členka představenstva ABN AMRO Asset Management (Czech)

1993–1999 Provozní ředitelka, Atlantik finanční trhy, a.s., člen Burzy cenných papírů Praha

 

Absolventka VUT Brno

Edward Rizzo, B.Com (Hons) Economics

Ředitel Rizzo, Farrugia & Co., obchodník s cennými papíry, Malta

 

Akreditovaný zástupce Maltské burzy cenných papírů, The Malta Stock Exchange.

Držitel britského Certifikátu finančních poradců v oblasti pojišťovnictví, Certificate for Financial Advisers, Chartered Insurance Institute UK.

Týdenní přispěvatel do The Times of Malta

Paul Testaferrata Moroni Viani

 

Je vlastníkem  pozemků, zabývá se turismem a investičními službami. Je zodpovědný za průzkum trhu a prodeje, uzavírání smluv, administrativu, výstavbu nemovitostí, řízení provozu, strategické plánování a rozvoj obchodu.

 

V současné době je ředitelem těchto společností:

Moroni Investments Limited

Testaferrata Moroni Viani Holdings Limited (formerly Macapps Limited)

Cambridge Place Limited

GO p.l.c.

Middlesea Insurance p.l.c.

Bank of Valletta p.l.c.

a dalších

Jan Žák, CFA

 

Dřívější aktivity:

1999–2004  Manažer oddělení privátních klientů ABN AMRO Asset Management (Czech)

2000–2004 Místopředseda představenstva ABN AMRO penzijní fond, ČR

1996–1999 Portfolio manažer, Atlantik Portfolio Management, a.s.

1995–1996 Analytik, Atlantik finanční trhy, a.s., člen Burzy cenných papírů Praha

 

Absolvent VUT Brno